پژوهشکده جنگل‌های حرا
 
EnAr
ردیف نام عنوان تحصیلات شماره تماس ایمیل شرح وظایف تصویر
1 ایمان سوری نژاد دانشیار دکتری-شیلات-فناوری های نوین در تکثیر و پرورش آبزیان
2 آرش اکبر زاده دانشیار شیلات-ژنتیک و بیوتکنولوژی آبزیان
3 اسدالله خورانی دانشیار جغرافیا-اقلیم شناسی
4 احمد همایی دانشیار بیوشیمی
5 نرگس امراللهی دانشیار زیست شناسی دریا
6 مرتضی یوسف زادی دانشیار زیست شناسی -فیزیولوژی گیاهی