پژوهشکده جنگل‌های حرا
 
EnAr
ردیف نام عنوان تحصیلات شماره تماس ایمیل شرح وظایف تصویر
1 احسان کامرانی استاد تمام دکتری بوم شناسی و مدیریت ذخایر آبزیان
2 مصطفی ظهیری نیا دانشیار جامعه شناسی-گروه های اجتماعی
3 حسین زمانی استادیار دکتری آمار-استنباط
4 محمد محبی دانشیار اقتصاد محض-اقتصاد سنجی