دانشکده علوم و فنون دریایی
 
EnAr
University of Hormozgan
قابل توجه دانشجویان ورودی 1401 برگزاری دوره های توانمند سازی برای اساتید و دانشجویان راهنمای انجام برخی امور آموزشی ( قابل توجه دانشجویان ) تغییر برنامه درس تاریخ تحلیلی گروه 2 ،4 ، 6 و 12 اطلاعیه حذف و اضافه برنامه زمانبندی ارائه دروس دکتری - گروه شیلات برنامه زمانبندی ارائه دروس کارشناسی ارشد گروه شیلات ( نیمسال دوم 1401) برنامه ترمیک دانشجویان کارشناسی شیلات ساعات و مسیرهای حرکت سرویس های دانشجویی مابین دو ترم (1401/10/27 لغایت 1401/11/07) تقویم آموزشی نیمسال دوم 1402-1401 اطلاعیه بورس تحصیلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انتصاب آقای دکتر احمد همایی به سمت رییس دانشکده علوم و فنون دریایی آیین نامه و اطلاعیه های امتحانات پایان ترم نیمسال اول 1401 آخرین مهلت ثبت نمرات غیر حضوری آشنایی با مرکز رشد واحد های فناور دانشگاه هرمزگان برگزاری ارزیابی جامع گروه شیلات سه شنبه 8 آذر ماه 1401 فرم درخواست و تعهد استفاده از آزمایشگاه های دانشکده برنامه حرکت سرویس های ایاب و ذهاب دانشجویان دانشگاه هرمزگان در سال تحصیلی 1401 فرمت اطلاعیه دفاع اعلام تاریخ های برگزاری آزمون بسندگی دانشجویان دکتری تا پایان فصل پاییز اطلاعیه در مورد لزوم ارائه یک مقاله معتبر مستخرح از فعالیتهای دوره فرصت تحقیقاتی
0

مجله بوم شناسی آبزیان

0

تعداد اعضاء هیات علمی

0

تعداد آزمایشگاه

0

تعداد دانشجویان در حال تحصیل

0

تعداد کارشناسان دانشکده

0

تعداد کتب چاپ شده

0

تعداد اختراعات

0

کلاس درس