معاونت پژوهش و فناوری
 
EnAr
16 اسفند 1401

سلسله نشست های تخصصی چهارمین همایش ملی و دومین همایش بین المللی و اولین همایش استانی حکمرا...

13 اسفند 1401

برگزاری همایش علمی فیزیک

09 اسفند 1401

برگزاری دهمین جلسه شورای پژوهش و فناوری دانشگاه

26 بهمن 1401

برگزاری کارگاه های آموزشی علمی ISC

برگزاری کارگاه های آموزشی علمی ISC

24 بهمن 1401

فهرست نشریات تحت احتیاط و جعلی

معرفی سامانه جهت استعلام نشریات جعلی

26 دی 1401

حمایت از دانشجویان صاحب ایده در چارچوب دستورالعمل تخصیص گرنت فناوری و نوآوری بنیاد حامیان علم و فناوری ایران

دستورالعمل تخصیص گرنت فناوری و نوآوری دانشجویی بنیاد حامیان علم و فناوری ایران

25 دی 1401

برگزاری پنل تخصصی توسعه اکوسیستم نوآوری استان با محوریت صنایع فولادی و معدنی و دریایی

برگزاری پنل تخصصی توسعه اکوسیستم نوآوری استان با محوریت صنایع فولادی و معدنی و دریایی

25 دی 1401

برنامه ریزی و برگزاری پنل های تخصصی در سومین نمایشگاه تخصصی محصولات دانش بنیان و فناور و اکوسیستم نوآوری استان توسط دانشگاه هرمزگان

برنامه ریزی و برگزاری پنل های تخصصی در سومین نمایشگاه تخصصی محصولات دانش بنیان و فناور و ا...

0

فرصت تحقیقاتی دانشجویان مقطع دکتری داخل و خارج از کشور

0

هسته های پژوهشی اعضای هیئت علمی

0

مقالات پژوهشی

0

طرح های پژوهشی